ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ